Valoon ja varjoon yksinkertaisiin asioihin

Simple thing, light and shadow.